DERMAPEN (MİKROİĞNELEME)
DERMAPEN (MİKROİĞNELEME)

DERMAPEN TEDAVİSİ Dermapen, ucunda mikroiğneler bulunan kalem benzeri bir cihazdır. Mikroiğneler çok hızlı bir şekilde derinin ayarlanan orta tabakasına girip çıkarlar. Bu sayede deride çok sayıda...