Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany
DERMAPEN (MİKROİĞNELEME)
DERMAPEN (MİKROİĞNELEME)

DERMAPEN TEDAVİSİDermapen, ucunda mikroiğneler bulunan kalem benzeri bir cihazdır. Mikroiğneler çok hızlı bir şekilde derinin ayarlanan orta tabakasına girip çıkarlar. Bu sayede deride çok sayıda...