Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany
DERMAPEN (MİKROİĞNELEME)
DERMAPEN (MİKROİĞNELEME)

DERMAPEN TEDAVİSİ Dermapen, ucunda mikroiğneler bulunan kalem benzeri bir cihazdır. Mikroiğneler çok hızlı bir şekilde derinin ayarlanan orta tabakasına girip çıkarlar. Bu sayede deride çok sayıda...